.

KLUBBEN

Svenska VEO rasklubben bildades 2018 och är den officiella rasklubben för Vostotjnoevropejskaja ovtjarka i Sverige. Vi är en nystartad ideell förening med medlemmar från hela Sverige.

Genom medlemskap ser man till att stötta rasklubben I det gedigna arbetet som krävs för att förbättra och kartlägga rasen Vostotjnoevropejskaja ovtjarka.
Som medlem får man även möjlighet att påverka rasens framtid genom den rösträtt man får på medlemsträffar och årsmöten när beslut skall fattas.


Vidare får man som medlem möjlighet att delta på aktiviteter anordnade av rasklubben så som, inmönstring, medlemsträffar och I framtiden även rasutställningar, mentalbeskrivningar, medlemsträffar och med jämna mellanrum bjuda in till spännande föreläsningar. Vi hjälper även till med frågor om VEO:n eller om du behöver hjälp med valphänvisning eller annan rådgivning.

Välkommen att bli medlem i vårat härliga gäng!