.

VALPHÄNVISNING


Regler för valphänvisning:

Hänvisning på denna sida gäller kullar som följer nedanstående krav.

Uppfödare ska:

  • Följa och vara väl förtrogen med SKKs grundregler
  • Vara medlem i SVEORK
  • Följa den rasspecifika avelsstrategin som tagits fram utav SVEORK. 

I övrigt gäller också, att;

  • Undivk att para samma kombinationer flera gånger
  • Avla mot att bredda avelsbasen

För att titta närmare på en specifik hund har SKK en verktyg som heter Hunddata där man kan få information om hundar, titlar, tävlingsresultat, röntgenresultat mm.

För just avels intresserade har SKK även ett verktyg som heter Avelsdata där man tillexempel kan jämföra hundars mentalbeskrivnings resultat samt röntgenresultat på ett överskådligt sätt. Man kan även göra sk. provparningar för att se inavelskoff. mm. 


AKTUELLA OCH PLANERADE KULLAR


Inga aktuella eller planerade kullar finns ännu. . .