.

Medlemskap:

Genom medlemskap ser man till att stötta rasklubben I det gedigna arbetet som krävs för att förbättra och kartlägga rasen Vostotjnoevropejskaja ovtjarka.

Som medlem får man även möjlighet att påverka rasens framtid genom den rösträtt man får på medlemsträffar och årsmöten när beslut skall fattas.
Vidare får man som medlem möjlighet att delta på aktiviteter anordnade av rasklubben så som, inmönstring, medlemsträffar och I framtiden även rasutställningar, MH mm.

För att bli medlem behöver ett mejl skickas med följande innehåll:

Namn och Efternamn
Adress
Telefonnummer
Mejladress
Personnummer (6 första siffrorna)
Registreringsnummer samt namn på hund


Till: Helenesigurd@gmail.com
Samt betala in summan för valt medlemskap till:
Bankgiro: 5020-4627
I meddelandet anges namn och efternamn så att betalningen kan kopplas ihop med rätt information.  


Ordinarie medlemskap:

För dig som har aktuellt medlemskap i SBK, genom lokal brukshundklubb eller annan till SBK ansluten rasklubb. 

Medlemskap ungdom:

För dig mellan 7 och 25 år som har aktuellt medlemskap i SBK, genom lokal brukshundklubb eller annan till SBK ansluten rasklubb.

Medlemskap familj:

Familjemedlem kopplad till fullbetalande medlem

Stödmedlem:

Stödmedlemskap för dig som vill stödja rasklubbens arbete men kanske inte har en egen hund just nu.