Rasklubben bildas

Bildande möte hålls för att skapa rasklubb för VEO i Sverige.