.

Kontaktinformation 


Ordförande - Maria Carlsson

Ordförande@sveork.se, 

Vice ordförande - Isabella Fröström

IT-ansvarig och kontaktperson. 

Viceordförande@sveork.se

Kassör - Helene af Kleen

Kassor@sveork.se

Sekreterare -

Sekreterare@sveork.se

Ledamot - Henric Dahlöv

Henric@sveork.se

Ledamot - Christer Lundberg

Christer@sveork.se

Ledamot - Susanne Ribbestad

Susanne@sveork.se

Ledamot - Jenny Petterson Lundberg

Jenny@sveork.se

Ledamot - Emelie Watkinson

Emelie@sveork.se

Suppleant - Tarja Sék

Tarja@sveork.se

Suppleant - Anders af Kleen 

Anders@sveork.se

Suppleant - Hampus Sandin

Hampus@sveork.se

Valberedning

Niclas Ericsson
Tarja Sek (Sammankallande)